Ustájení

Společný život ve stádě

Naše koně různého věku žijí společně s hříbaty a mladými koňmi ve stádě celoročně venku. Máme jedno stádo klisen, ve kterém se rodí i naše hříbátka, a jedno stádo valášků. Mezi valášky je také integrován náš plemenný hřebec a naši mladí hřebečkové.

Láska…

…  koním sama o sobě nestačí. Dostatek místa, možnost pohybu a sociální kontakty, to jsou základní potřeby koní, které v moderních chovech koní často nemají dostatečnou realizaci. Naše jednotlivé pastviny ve výměře dva a vice hektarů nabízejí dostatek místa a různorodý porost s bylinkami a travinami. Přírodní nálet stromů a keřů zajišťuje v horkých letních měsících stín a v zimě ochranu před větrem.

V zimních měsících žijí naše stáda rovněž na rozlehlých plochách, které jsou rozděleny tak, že koně musí cestovat mezi senem a klidovou zónou. Toto rozmístění  zajišťuje větší klid ve stádě, a tudíž i koně zaujímající  v hierarchii nižší postavení,  mají jednodušší přístup k  dostatku potravy. Ochranný plot proti vlkům poskytne bezpečí před smečkou, která se v našich končinách usadila.

Pro krátkodobé ustájení a koně ve výcviku máme k dispozici padoky s pevným hrazením a výběhy.