„The body wrap“ – bandáže

Elastické bandáže se dají používat na koních různými způsoby. V metodě Tellington TTouch® se připevní k různém části těla a stimulují fascie a propriorecepce.

Objetí v bezpečí

Kontakt a objímání těla můžou koním poskytnout i pocit bezpečí a pomoct překonávat emocionální problémy.

Koordinované a uvědomělé

Drážděním doteků dodává bandáže svému nositele lepší sebevnímání a zlepšuje takto koordinátní schopnosti. I člověk může nosit tělesné bandáže a sbírat s nimi zajímavé zkušeností.