Jak všechno začínalo…

Historie

Pokud jste koňák tělem i duší, velmi často vás to nakonec zavede k vlastnímu koni, nebo dokonce celému statku. Toto je i případ naší farmy Vikinghorse Milevo. Jen u toho celého statku všechno teprve začalo. V roce 2007 jsme se přestěhovali z Německa do ČR už s malém stádečkem 12 koní. Chtěli jsme lidem nabídnout to potěšení pohledu z koňského hřbetu na svět, které nás tak nadchlo. Postupně k nám přibývali další koně, díky kterým se nás chov islandských koní rozšířil. Farma ovšem není jen o jediném druhu, proto to s námi táhnou od prvého začátku někdy v roku 1993 naše stádečko ovcí. Samozřejmě se přidala k naši rodině postupné i jiná havěť jako psy šiperky, slepice a kachny.

Zdejší příroda

Kamkoliv v naší vlasti zabloudíme do přírody, je nepopiratelné, že máme veliké štěstí žít v tak nádherné a rozmanité krajině. Milevo není výjimkou, protože zde jsou lesy snad ještě zelenější, kameny porostlé mechem a opředené kapradím. Tím dodávají tomuto místu až pohádkovou atmosféru. Z výběhů, které se rozprostírají na menším vyvýšení, je výhled na rozlehlé louky a pole, které v letních měsících hrají všemi barvami a v zimě nabízejí úžasné scenérie. Koně jsou na pastvinách celé dny, což možná v dnešní hektické době by jim mohl, kde kdo závidět, že se můžou kochat prakticky nepřetržitě.

Když s koňmi vyrazíme na výlet, je zde nepřeberné množství tras skrze zmíněné lesy, okolo hájenek, přes louky a pole, nebo dokonce je možné plavení koní řekou nebo v okolních jezerech a jiných vodních nádržích.

Naše pozemky a koně

Určitě vás zajímá, jak to tedy u nás vypadá a funguje. Nejlepší je samozřejmě vše vidět na vlastní oči, nicméně alespoň pro lepší představivost vás vezmeme zde na naši farmu anebo můžete s námi vyrazit na vyjížďku:

V Milevě leží malý nenápadný statek uprostřed vsi, který je ovšem pozemkem oboustranně propojený, takže se zezadu dostaneme rovnou k jízdárně a výběhům. V přední části farmy, tedy v té z ulice, máme úvaziště a veškeré zázemí pro přípravu koní i jezdců na vyjížďky nebo kurzy, posezení pro táborníky a každého, kdo zde chce strávit nějaký čas. Postupně procházíme také kolem chatek pro ubytování, přes stodolu až ke zmíněné jízdárně, vedle které má výběh i naše stádečko ovcí.

Klasické stáje u nás ovšem nenajdete. Snášíme se zachovat maximálně přirozený princip chovu islandských koní, kteří jsou celoročně na pastvě. Koní je zde kolem 40 a jsou perfektně přizpůsobeni těmto přírodním podmínkám. No ještě aby ne, když pocházejí z Islandu.

Na pastvinách o celkové rozloze 23 hektarů udržujeme přirozený porost včetně keřů a stromů, které poskytují koním závětří, stín a pohodly. Koně a ovce se střídají vždy tak, aby se travní porost mohl obnovit. Zimní výběhy jsou ohrazené proti vlčí ohradou a jsou částečně založené tak, aby koně byli co nejvíc v pohybu a měli různé stanoviště na jídlo i na odpočinek. Postupně zrealizujeme i projekty, který přispívají rozmanitosti přírody, pomůžou zadržet vláhu v půdě a jsou užitkových pro nás a naše zvířátka. Takto vnikl 2019 závětrný remízek mezi pastvinami a 2021 permakulturní zahrádka.

Co vše můžeme nabídnout?

Baví nás práce s lidmi. Často u nás zavítají i lidé různé národnosti – především německé a české. Postupně jsme nabízeli nejen vyjížďky a jednodenní projížďky, ale také různé další aktivity, jako jsou například vandry, tábory pro děti, pravidelné kroužky ježdění nebo odborné vzdělávací kurzy. U nás je unikátní nejen jeden z nějvětších stad islandských koní v ČR, ale také první aktívní centrum Tellington TTouch metody pro koně na českém území. Nejnovější přínos jsou složené zkoušky pro koně využtí v hipoterapie Českou Rehabilitační Společnosti (ČHS) a využití koní v terapii pro lidé.

Díky fyzioterapeutickém vzdělání v oblasti koně také nepřijdou zvířátka zkrátka. Širokou škálou technik, jako je například Tellington TTouch doteky, myofasciální masáže, akupunkt masáže, kraniosakrální osteopatie a mnoho dalších, dopřáváme koním zasloužený odpočinek a zároveň prevenci před jakoukoliv větší aktivitou. To jisté nabízíme i pro vaše koně, které společně uvolníme a dopřejeme jim maximum regenerace.