Hipoterapie

Relaxační jízda

Na naší farmě chováme islandské koně a poníky, kteří jsou pro svoji vyrovnanou povahu ideální – kromě jiného – pro relaxační ježdění dětí, které pro zdravotní handicap mají poněkud omezenější výběr volnočasových aktivit. Kromě pomoci při fyzické nedostatečnosti, kterou poskytuje pohyb koňského hřbetu svému jezdci, nelze opomenout ani příznivý vliv přímého kontaktu dítěte s koníkem na jeho psychiku.

Samozřejmě nabízíme i pro děti bez tělesného omezení kroužky, kde se naučí pracovat s koňmi s ohleduplností a se vzájemným respektem.

Relaxační jízda trvá cca 30 min. a zahrnuje 15 min. seznámení s koníkem a přípravu k jízdě + 15 min. relaxační jízda.

Mobilní poníci

Naši kvalifikovaní koně či poníci s licencí ČHS jsou přípraven přijet do školy/školky, domovů pro seniory nebo do jiných sociálních zařízení. Podle zvážení individuální situace jsou možné i návštěvy větších skupin na statku.


Osm našich školních koni absolvovali úspěšně zkoušky jako hiporehabilitační koně dle 4eské Hiporehabilitační společnosti ČHS. Aby poskytli největší možné bezpečí pro klienta, je -vedle přezkoušení čistých fyziologických pohybových vzorů – důležitě jednoduchá ovládatelnost koně a ohleduplný charakter.